mnemosyne

photo: Michal Ureš
CZ Mnemosyne je průvodcem při zkoumání fenoménu paměti a záznamu lidských vzpomínek. Abstraktní formou prezentuje procesy jako je záznam informace, selekce, uchování a vybavování neboli reprodukce vzpomínky. Nosným prvkem jsou zkamenělé otisky míst nebo okamžiků a výrobní kroky těchto artefaktů napodobují právě procesy paměti.

EN Mnemosyne collection is a guide to exploration of the phenomenon of memory and the retention of human experience. By the means of abstract forms, the collection presents such processes as recording of information, selection, preservation and remembering – or reproduction – of memories. Fossilized imprints of places and moments are the structural elements of the collection and the manufacturing phases of these artefacts imitate these specific memory processes.
2021