.

.LAB TO HAPPINESS
a sweet moment“

EN The instalation shows ordinary sugar as an object of desire, in an almost fanatic research and examines all states of sugar: its crystalisation, its textures- and refers to the status of sugar in this society, the worlds craving for endless energy.
A human body and our brain needs sugar to produce energy. Lack of sugars can also cause depression, due to serotonin hormone production while sugar consumption. There is an enormous overproduction of this element, sugar is contained in almost all food, this leads to dangerous health damages and serious sugar addictions. Sugar is a piece of gold for food industries- the amout of consumption and popularity of food is measured by the amount of sugar that it contains…
THE LAB TO HAPPINESS is producing sugar crystals, very similar to crystals of real gemstones, jewels. This instalation is telling us about the sinful desire of gaining energy at any price- the same as devastating toxicity of loving beautiful gemstones, which extraction is known for being blood-stained
CZ Instalace reaguje na téma „sladký moment“. Pracuje s cukrem, jako s objektem zájmu. Až fanatické zkoumání cukru, jeho skupenství, krystalizaci a konzistencí odráží obraz postavení cukru v dnešní společnosti, touhu po něm a po neutuchající energii.
Lidské tělo přeměňuje cukry na k životu potřebnou energii, díky němu mozek také produkuje serotonin, neurotransmiter ovlivňující nálady. Nedostatek serotoninu by způsoboval depresi. Zároveň je dnes ale cukr velmi nadpoužívaný, vyskytuje se v každé potravině v nadměrném nezdravém množství, může na něm tak vznikat závislost a může mít další velmi negativní účinky na zdraví. Pro potravinářský průmysl je cukr zlatem, na jehož základě totiž často stojí oblíbenost potravin.
To je posunuto ještě do absurdnější roviny instalací The Lab to happines, která zkoumá a produkuje cukrové krystaly, připomínající drahé kameny. Poukazuje na hříšnou touhu po získávání rychlé energie za jakoukoliv cenu. Devastující nadprodukce a přemíra cukru odkazuje na nesmyslné opojení krásou drahých kamenů, jejichž těžba bývá často krvavá

.

.


.

Materiál:   Cukr
2019