.

LAB TO HAPPINESS

Instalace reaguje na téma „sladký moment“. Pracuje s cukrem, jako s objektem zájmu. Až fanatické zkoumání cukru, jeho skupenství, krystalizaci a konzistencí odráží obraz postavení cukru v dnešní společnosti, touhu po něm a po neutuchající energii.

Lidské tělo přeměňuje cukry na k životu potřebnou energii, díky němu mozek také produkuje serotonin, neurotransmiter ovlivňující nálady. Nedostatek serotoninu by způsoboval depresi. Zároveň je dnes ale cukr velmi nadpoužívaný, vyskytuje se v každé potravině v nadměrném nezdravém množství, může na něm tak vznikat závislost a může mít další velmi negativní účinky na zdraví. Pro potravinářský průmysl je cukr zlatem, na jehož základě totiž často stojí oblíbenost potravin.

To je posunuto ještě do absurdnější roviny instalací The Lab to happines, která zkoumá a produkuje cukrové krystaly, připomínající drahé kameny. Poukazuje na hříšnou touhu po získávání rychlé energie za jakoukoliv cenu. Devastující nadprodukce a přemíra cukru odkazuje na nesmyslné opojení krásou drahých kamenů, jejichž těžba bývá často krvavá / 2019

.


.

Materiál:   Cukr