initium

photostory: Michal Ureš

 

CZ Práce je zaměřena na experiment; experiment s materiálem, jeho estetické možnosti a technologické limity. Série objektů vzniká pro porcelán netypickou technikou, a to pouze z porcelánového prachu za vysokého žáru bez jakékoliv nosné konstrukce. Inspirací se mi stal prostý technologický fakt – většina materiálů ve vysokém žáru shoří a stane se prachem, v tomto případě je tomu naopak a porcelánový prach se v žáru mění v pevnou strukturu. V práci je tak možné nalézat symboly a ideové paralely k tématu vzniku a zániku objektů, ve kterých lze nacházet existenciální, nebo chceme-li i náboženský přesah
EN The project is focused on experiments- experiments with material, its esthetic posibilities and technological limits. The colection is made by an atypical technology, atypical for porclain fabrication, using just porclain dust and high temperatures, without any support constructions. My inspiration was a simple technological fact: by contact with high temperatures a lot of materials transforms its state to dust, but porclain dust in heat changes itself to a solid structure. You can find ideas and symbols for „birth and dead“, existential and even theological thaughts in the whole project

 Rozměry:
  140 mm / 200 mm / 350 mm x 45 mm
Materiál:    porcelán

 

2016

.

.