swallow ² / nalejto studio

photo: Michal Ureš
CZ Rozšiřujeme kolekci Swallow na téma tradice vs. progresivní současnost. Kolekce vyvolává otázky nad používáním materiálů. Původně decentní plastový dekor významně přibyl naobjemu a tradiční keramické vázy téměř pohlcuje. Ty se tak stávají symbolickými objekty dnešní doby.

EN We are expanding our Swallow collection, which is centred on the theme of contrast between tradition and the progressive present.It raises questions about the use of materials. Initially unobtrusive plastic ornament- ation has increased its volume, almost absorbingthe vases that are hence becoming symbolic of the present day.

2021