wild

.

 

CZ Volně navazuji na své předchozí práce, kde se objevuje téma vzniku a zániku objektů. Balancuji mezi tématem přírody a civilizace a zabývám se jejich ovlivňováním se navzájem. Původně přírodní minerály, zpracované lidskou rukou v ušlechtilý materiál – porcelán, a obrobený v symetrické tvary, vracím zpět do přírody. Pozoruji jak se tento přírodní materiál, již ale ovlivněn civilizací, v přírodě chová, a jak se příroda chová k němu
EN I was following up on my existing work with topic of the origin and disappearance of objects appears. I´m balance between the topic of nature and civilization and deal with their interaction with each other. Originally natural minerals was processing by human hands in noble material – porcelain, and  was designing in symmetrical shapes. Then it was returning to nature. I was monitoring how this natural material in the base, but already influenced by civilization, behaves in nature and how nature behaves towards it

 

2017 

.

.