WILD

.

Volně navazuji na své předchozí práce, kde se objevuje téma vzniku a zániku objektů. Balancuji mezi tématem přírody a civilizace a zabývám se jejich ovlivňováním se navzájem. Původně přírodní minerály, zpracované lidskou rukou v ušlechtilý materiál – porcelán, a obrobený v symetrické tvary, vracím zpět do přírody. Pozoruji jak se tento v základně přírodní materiál, již ale ovlivněn civilizací, v přírodě chová, a jak se příroda chová k němu  / 2017 

.

.