tak to bylo

photo: Michal Ureš

.

CZ Sociálně-umělecký projekt spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů. Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří.
Se seniory vytváříme sady porcelánového nádobí, kde se senioři stávají jejich designéry / ilustrátory a dokumentují jejich životní oka mžiky a vzpomínky. Prostřednictvím vizuálního, zvukového i psaného projevu, by měl projekt vzbuzovat emoce, klást otázky a upozorňovat na problémy spojené se stářím. „Zároveň svým projektem autorka poeticky ukazuje, jak mohou senioři svou moudrostí, zkušenostmi a nadhledem obohatit život jednotlivce i společnost.” Komentuje projekt Mgr , MgA. Zuzana Novotná Ištvanová, Ph.D, zabývající se dlouhodobě prací se seniory

EN The socially artistic project collaborates with eolder people, encouraging them to illustrate their life stories. Illustrations depicting personal narratives, situations from life and memories. It is transferred to waste porcelain products. Porcelain is commonly inherited from generation to generation, so here serves as a medium for intergenerational communication. The whole project carries ideas about the values ​​that old age brings

.


.

Materiál:   Upcyklovaný porcelán čtvrté jakosti z fabrikové produkce
Více o projektu:  www.taktobylo.com
 
2019
 

.