TAK TO BYLO…
Foto: Michal Ureš

.

Sociálně-umělecký projekt spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů. Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří.

Se seniory vytváříme sady porcelánového nádobí, kde se senioři stávají jejich designéry / ilustrátory a dokumentují jejich životní oka mžiky a vzpomínky. Prostřednictvím vizuálního, zvukového i psaného projevu, by měl projekt vzbuzovat emoce, klást otázky a upozorňovat na problémy spojené se stářím. „Zároveň svým projektem autorka poeticky ukazuje, jak mohou senioři svou moudrostí, zkušenostmi a nadhledem obohatit život jednotlivce i společnost.” Komentuje projekt Mgr , MgA. Zuzana Novotná Ištvanová, Ph.D, zabývající se dlouhodobě prací se seniory  / 2019

.


.

Materiál:   Upcyklovaný porcelán čtvrté jakosti z fabrikové produkce

.

www.taktobylo.com

.