NGP – Výstava Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková
Národní galerie, Veletržní palác

Komerční banka a Národní galerie Praha představují vítězky Ceny Empatie Lenku Záhorkovou a Romanu Drdovou. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a kreativně vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i životním prostředí. Lenka Záhorková otvírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy spojené se stářím a přináší myšlenky o hodnotách a zkušenostech stáří. Romana Drdová se zabývá ekologickou a konzumeristickou problematikou, svou autorskou módou sledující svědomitý přístup orientuje naše myšlení směrem k udržitelnosti.
Národní galerie
Malá dvorana Veletržního paláce, vstup zdarma. 
Kurátorka: Adéla Janíčková
11.11.2021 – 13.02.2022