Seniorlinka, Stredoslovenská galéria

Výstava venovaná „kurátorskej práci“ súčasných slovenských a českých umelkýň a umelcov zameranej na seniorov, vlastných či „adoptovaných“, téme transgeneračnej rezonancie a vzájomného prenosu skúsenosti vo vzťahu vnuk/vnučka a stará mama/starý otec.
Vystavující autoři: Ľudmila Zimáni Horňáková, Lena Jakubčáková, Eva Jiřička, Daniela Kapráľová, Daniela Krajčová, Bet Orten / Veronika Ruppert, Ondřej Přibyl, Zuzana Pustaiová, Peter Sit, Kateřina Šedá, Maja Štefančíková, Lenka Záhorková
Stredoslovenská Galéria, Banská Bystrica
Kurátorka: Petra Hanáková
25.11.2022 – 2.4.2023


Více o výstavě >

PechaKucha night Ostrava

PechaKucha Night [peča kuča najt] je název večera, který představuje nejzajímavější osobnosti designu, architektury a dalších kreativních oborů. Akce, která je pořádána ve více než 580 městech po celém světě. Každý z vystupujících má prezentační formát 20×20 = 20 obrázků a každý z nich může komentovat po dobu 20 vteřin; dohromady 6 minut a 40 vteřin. Ostravská PechaPucha běžně koncipuje své večery site specific a v roce 2012 pořádala 3. největší Pechu na světě.
#42PKNO
Lihovar Ostrava
Přednášející: Ivo škuta, Veronika Mičolová a Radim Pšenica, Lukáš Kudrna, Zette Ateliér, Lenka Záhorková


Více z PKNO >

Terra Alba – nová vlna porcelánu, Moravská galerie v Brně

Název výstavy s sebou nese nejen charakteristickou barvu, vědomí obsáhlé historie a spojení s objevitelskými cestami, ale zároveň poukazuje i na její hlavní princip, tedy „mapování“ krajiny současného porcelánu. Základním referenčním bodem je rok 2002, kdy v Praze vznikl první design shop studia Qubus – zásadní platforma tehdy nastupující generace autorů nově zaměřené na obsahový či konceptuální design. Ten se promítl  do tvorby porcelánu do té míry, že se tento tradičně vnímaný materiál  stal významným prostředníkem pro prosazování „nové kreativy“, jejímž základem je často příběh ukotvený v osobní mytologii a dějinné zkušenosti. K nim se porcelánové objekty staví jako zaujaté komentáře, kterým nechybí zpochybňující přemýšlivost a občas ani ironie.
Vystavující autoři: Ema Auri, Michal Bačák, Jakub Berdych Karpelis, Luisa Bělohlávková, Tomáš Černý, Adéla Fejtková, Tereza Hrušková, Martina Hudečková, Prokop Chludil, Karolína Jeřábková, Veronika Velčovská Jiroušková, Joo Kawasumi, Vendula Kvíz Radostová, Nonna Lorenz, Silvie Luběnová, Monika Martykánová, Helena Patelisová, Milan Pekař, Eva Pelechová, Daniel Piršč, Matěj Polách, Tereza Sluková, Klára Šumová, Antonín Tomášek, Quynh Trang Tran, Gabriel Vach, Maxim Velčovský, Silvie Vytvarová, Dirk Wright, Lenka Záhorková, Adam Železný, Martina Žílová
Moravská galerie v Brně
Výstava vznikla pro Designblok 2022
Kurátor: Radek Wohlmuth
Architektonické řešení: Maxim Velčovský
Autoři koncepce: Jana Zielinski a Jiří Macek
21.10.2022 – 29.1.2023

Více o výstavě >

DESIGNBLOK 2022 – Výstava Terra Alba

Významným bodem na programu letošního Designbloku bude výstava Terra Alba – nová vlna českého porcelánu. V kurátorském výběru historika umění Radka Wohlmutha a neortodoxní architektuře Maxima Velčovského se představí sumář nejzajímavějších prací posledních let i zcela nová díla, která vznikla přímo pro jednu z hlavních výstav Designbloku.
Uměleckoprůmyslové muzeum, 2. patro
V rámci Designbloku 2022
Kurátor: Radek Wohlmuth
5. – 9.10.2022

NGP – Výstava Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková
Národní galerie, Veletržní palác

Komerční banka a Národní galerie Praha představují vítězky Ceny Empatie Lenku Záhorkovou a Romanu Drdovou. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a kreativně vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i životním prostředí. Lenka Záhorková otvírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy spojené se stářím a přináší myšlenky o hodnotách a zkušenostech stáří. Romana Drdová se zabývá ekologickou a konzumeristickou problematikou, svou autorskou módou sledující svědomitý přístup orientuje naše myšlení směrem k udržitelnosti.
Národní galerie
Malá dvorana Veletržního paláce, vstup zdarma. 
Kurátorka: Adéla Janíčková
11.11.2021 – 13.02.2022